Verkoper niveau 3

Kerntaken en werkprocessen Voert verkoop- en adviesactiviteiten uit

– Voert verkoop- en adviesactiviteiten uit

– Adviseert en voert verkoopgesprekken

– Doet verbeter voorstellen ten aanzien van de winkelpresentatie en promotie

– Doet verbeter voorstellen ten aanzien van het aanbod

– Handelt de verkoop af

– Maakt artikelen/producten op maat of gebruiksklaar

– Sluit het afrekensysteem af en verzorgt de geldadministratie

Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie

– Controleert de voorraad en doet bestelvoorstellen

– Verzorgt de goederenontvangst/ -opslag

– Verzorgt de winkelpresentatie

– Voert activiteiten uit t.b.v. (online-)informatiesystemen

Optimaliseert verkoop

– Analyseert de verkoopresultaten en doet verbeter voorstellen

– Behandelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten

– Doet verbeter voorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale markt

– Geeft uitvoering aan hospitality

– Neemt deel en/of leidt het werkoverleg