Verkoper niveau 2

Kerntaken en werkprocessen 

Ontvangt en verwerkt goederen

• Bouwt artikelpresentaties op

• Controleert en vult artikelpresentaties aan

• Ontvangt goederen

• Slaat goederen op en verzorgt de opslagruimte

• Verzamelt goederen voor (online-)bestellingen

Verkoopt en handelt verkoop af

• Handelt de verkoop af

• Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar

• Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze

• Neemt (online)verzoeken, bestellingen en/of klachten van klanten aan

• Neemt deel aan werkoverleg

• Ontvangt en benadert klanten

• Sluit het afrekensysteem af

• Voert verkoopgesprekken